Lijfrente

. Direct Ingaande Lijfrente vergelijken

In Nederland is een groot aantal verzekeringsmaatschappijen actief, alle beweren dat zij u de de hoogste gegarandeerde lijfrente aanbieden. Maar welke verzekeringsmaatschappij biedt u daadwerkelijk de hoogste gegarandeerde lijfrente?

Via onze algemene vergelijkingsmodule lijfrente vergelijken ontvangt u een prima overzicht van de actuele garantietarieven. De lijfrentetarieven van zowel intermediaire verzekeraars als Direct Writers zijn in de lijfrente-vergelijkingsmodule opgenomen.

Wanneer u een vergelijking wenst voor uw persoonlijke situatie dan kunt u vrijblijvend een offerte voor een direct ingaande lijfrente bij ons aanvragen. Op korte termijn ontvangt u dan een vergelijking van de hoogst biedende verzekeringsmaatschappijen per e-mail inclusief een uitgebreid persoonlijk advies.

Lijfrente offerte

. Aankoop van een direct ingaande lijfrente

Met een oud regime lijfrentepolis heeft u een grote mate van flexibiliteit, onderstaand vindt u een aantal overwegingen welke u kunnen helpen de juiste lijfrentevorm te kiezen.

 • Kiest u voor een overbruggingslijfrente of voor een oudedagslijfrente? Lees meer over de toegestane lijfrentevormen.
 • De sterftekans van de verzekerden dient minimaal gelijk te zijn aan 1 % bij een direct ingaande lijfrente. De minimale looptijd kan verschilt per verzekeringsmaatschappij en is afhankelijk van de gehanteerde berekeningsmethode.
 • Wanneer u een partner heeft dan kunt u een direct ingaande lijfrente op twee levens overwegen. Hiervoor zijn er een aantal mogelijkheden.
 • U kunt de eerste pensioenjaren kiezen voor een hogere lijfrente uitkering. Knipconstructies zijn i.v.m. de lage rentestand van dit moment populair, hiermee kunt u tevens speculeren op een hogere rentestand in de komende jaren.
 • U kunt voor een kortlopende of een levenslange lijfrente kiezen, afhankelijk van uw persoonlijke wensen en/of uw huidige gezondheidssituatie.
 • U kunt kiezen voor een gegarandeerde lijfrente of op basis van beleggingen. Beide vormen kennen voor- en nadelen ten opzichte van elkaar.
 

. Shoppen met uw lijfrente

 

U wist het misschien al, maar voor veel mensen is het toch een verrassing: voor het aankopen van een nieuwe lijfrente bent u geenszins gebonden aan de verzekeraar waarbij u de polis indertijd heeft afgesloten.

Overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij kan u een behoorlijk financieel voordeel opleveren. De markt voor direct ingaande lijfrentes is zeer competatief, de hoogste aanbieder wint en de rest heeft het nakijken.

Doordat Checkjepensioen werkt tegen een eenmalige vergoeding van 680,00 loont het zeker de moeite een vrijblijvend voorstel aan te vragen via onze organisatie. Checkjepensioen is gespecialiseerd in de administratieve afwikkeling van geexpireerde lijfrentepolissen, en dit heeft duidelijk zijn voordelen. Bij de getuigenissen vindt u een aantal verzamelde meningen van clienten waarvan de aanvraag reeds volledig is afgehandeld.

Voorstel aanvragen voor een direct ingaande lijfrente
  
 

. Doorschuiven naar de kinderen of anderen/ Schenken

U kunt er voor kiezen het expiratiekapitaal aan uw meerderjarig kind (of kleinkind) te schenken, dit kan voordelig zijn wanneer uw (klein) kind weinig of geen inkomen heeft. U kunt zélf als verzekerde en verzekeringnemer optreden van de direct ingaande lijfrente, uw (klein)kind zal als begunstigde gelden. Deze ontvangt periodiek een lijfrente en is over dit bedrag inkomstenbelasting verschuldigd. U bent geen schenkingsrecht verschuldigd omdat de lijfrentetermijnen bij uw (klein) kind al worden belast met inkomstenbelasting.

Een andere mogelijkheid is om de begunstiging van de polis vóór de uiteindelijke expiratiedatum aan te passen, zodat uw klein(kind) de eerste begunstigde zal zijn. Uw kinderen moeten dan wel schenkingsrecht betalen, maar kunnen in het kader van het oud fiscaal regime, de uitkeringen ver voor zich uitschuiven, zodat het hen (fiscaal) het best uitkomt.

Via onze rekenmodule inkomstenbelasting kunt u eenvoudig berekenen welk bedrag u of uw studerend (klein)kind verschuldigd is aan inkomstenbelasting over een extra (stuk) inkomen in box 1. Elke oud regime lijfrentepolis mag tussentijds tweemaal gedeeltelijk worden afgekocht. Indien u in het huidige belastingjaar lijfrentetermijnen schenkt aan anderen dan wordt dit gezien als één tussentijdse onttrekking.

Schenking van lijfrentetermijnen aan de minstverdiende partner is niet toegestaan indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Schenken van lijfrentetermijnen aan uw (klein) kinderen of anderen
  
 

. Particulier Pensioen Plan

 

Het Particulier Pensioen Plan is een verzekeringsproduct van Legal &General welke speciaal is ontwikkeld als aantrekkelijk alternatief voor de (nadelen van) direct ingaande of uitgestelde lijfrente. Een nadeel van een direct ingaande lijfrente is bijvoorbeeld het gebrek aan flexibiliteit. De netto belegging van de koopsom wordt belegd in één of meerdere beleggingsfondsen. Gedurende de looptijd van de polis kan op elk moment de waarde (of een gedeelte daarvan) voor de aankoop van een aavullend inkomen worden aangewend.

Voordelen Particulier Pensioen Plan
 • U bepaalt zelf wanneer en hoeveel aanvullend inkomen gewenst is.
 • De nog niet opgenomen depotwaarde rendeert door in het door u gekozen rente- of beleggingdepot.
 • Nauwelijks vermogensverlies bij overlijden:bij overlijden komt 90% van de depotwaarde toe aan de nabestaanden.
 • Mogelijkheid tot schenking van de lijfrentetermijnen.
 • Maximaal twee keer kan een deel van het kapitaal ontrokken worden voor een consumptieve bestedingen zoals een vakantie of een nieuwe auto.
 • Geen fiscale onzekerheden omdat er een goedkeurende verklaring is van de fiscus.
 • 50% korting bij fonds-switchen via internet.
 • Keuze uit ruim 60 beleggingsmogelijkheden: van rente tot aandelen.
Offerte aanvragen voor Particulier Pensioen Plan
  
 

. Fiscale eisen

 

Doordat Checkjepensioen als organisatie gespecialiseerd is in de afhandeling van geëxpireerde lijfrentepolissen weten wij als geen ander aan welke fiscale eisen een lijfrentecontract (direct ingaande lijfrente of lijfrentepolis) dient te voldoen. Checkjepensioen houdt zich keurig aan de door de Overheid opgelegde fiscale eisen en zal u nimmer een voorstel overleggen welke fiscaal gezien niet correct is.

In de praktijk zijn er genoeg tussenpersonen en verzekeraars welke u zonder enig probleem een voorstel zouden overleggen waarbij er niet voldaan is aan de fiscale eisen, echter wanneer de Fiscus het verzekeringscontract bestempelt als een oneigenlijke lijfrenteverzekering dan bent u de persoon welke een fiscale claim ontvangt.

. Populaire diensten

Gouden handdruk
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Lijfrente
Stamrecht BV
Onafhankelijk advies over de gouden handdruk, wat is de beste besteding van uw gouden handdruk?Onafhankelijk vergelijken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een aanbieding op maat en advies over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.Onafhankelijk vergelijken van een gegarandeerde direct ingaande lijfrente. Vrijblijvend advies voor uw lijfrente. Oprichting Stamrecht BV voor €1.850,- (inclusief Fiscaal Advies voor een optimale inrichting van de Stamrecht BV).