Gouden handdruk

 • De oudedagslijfrente
  Bij de oudedagslijfrente kunt u zelf een ingangsdatum kiezen, tot uiterlijk het jaar waarin u zeventig wordt. De looptijd is levenslang. De lijfrente-uitkeringen eindigen dus uitsluitend bij overlijden.
 • De overbruggingslijfrente
  Ook bij een overbruggingslijfrente kunt u de ingangsdatum zelf bepalen. De einddatum valt uiterlijk op de dag dat u 65 jaar wordt of, als dat eerder is, op de ingangsdatum van uw pensioen.
 • De tijdelijke oudedagslijfrente
  De ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente is de dag waarop u 65 jaar wordt. Als u eerder met pensioen gaat, geldt uw pensioendatum als ingangsdatum. De looptijd van deze tijdelijke lijfrente is minimaal vijf jaar.
 • De nabestaandenlijfrente
  De nabestaandenlijfrente begint direct na hetoverlijdenvan deverzekerde. De looptijd is vrij als de begunstigde iemand is buiten de directe familiekring. Binnen de familiekring - denk bijvoorbeeld aan uw kinderen - loopt de lijfrente tot de begunstigde de leeftijd van dertig jaar heeft bereikt. Als de begunstigde voor de einddatum overlijdt, stoppen de uitkeringen. Zolang de partner recht heeft op een ANW uitkering kan een nabestaandenlijfrente worden uitgesteld.
 
 
. Populaire diensten

Gouden handdruk
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Lijfrente
Stamrecht BV
Onafhankelijk advies over de gouden handdruk, wat is de beste besteding van uw gouden handdruk?Onafhankelijk vergelijken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een aanbieding op maat en advies over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.Onafhankelijk vergelijken van een gegarandeerde direct ingaande lijfrente. Vrijblijvend advies voor uw lijfrente.Oprichting Stamrecht BV voor €1.850,- (inclusief Fiscaal Advies voor een optimale inrichting van de Stamrecht BV).